US POLO - MERKATOR (Banja Luka)

 

Objekat: Modni salon US POLO
Lokacija: Tržni centar Mercator  Banja Luka
Investitor: Modna kuća Elegans d.o.o.
Opis aktivnosti na projektu:  Razrada idejnog projekta i izrada izvedbenih detalje,nadzor, konzalting .

US Polo