GOLF TEREN - BETANIJA (Sarajevo)


Objekat: Golf teren 
Lokacija: Betanija Sarajevo
Investitor: VF Comerc  d.o.o. 
Opis aktivnosti na projektu:  Izrada izvedbenih detalje,nadzor.

Betanija Golf Klub