O Nama

 

 

NOOR je društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje i inženjering u građevinarstvu, osnovano u martu 2011 godine, u Sarajevu sa skraćenim nazivom NOOR d.o.o.

Osnovne aktivnosti društva su nadzor, konzalting,inženjering, projektovanje te zastupanje pravnih i fizičkih lica u procesu gradnje objekata u niskogradnji i visokogradnji. 

Firma je osposobljenja te ima reference za realizaciju zahtjevnih projekata sa sljedećim aktivnostima:

 • kupovine zemlje za izgradnju objekataNoor
 • projektovanje u skladu sa urbanističkim planom 
 • izrade financijske isplativosti gradnje
 • savjetovanje investitora
 • laborata istražnih radova
 • geodetskih mjerenja i geodetskih podloga
 • obezbjeđenja urbanističke saglasnosti
 • izrade kompletne projektne dokumentacije
 • obezbjeđenja građevinske dozvole za gradnju
 • analiziranje i odabir najoptimalnijih rješenja
 • prikupljanje i analiza ponuda za gradnju
 • ugovaranje izvođenja radova
 • izrada planova gradnjeNoor
 • nadzor nad građenjem svih faza izvođenja
 • koordinaciju gradnje
 • primopredaja i konačan obračun svih radova
 • organizacija tehničkog prijema objekata
 • obezbjeđenje upotrebne dozvole
 • etažiranje objekata
 • upis objekata u gruntovnicu i katastar
 • Pored navedenih aktivnosti za potencijalne investitore firma se bavi realizacijom vlastitih projekata za tržište.

Gdje se nalazimo?