Djelatnost

PROJEKTOVANJE 

Firma NOOR d.o.o je u mogućnosti da realizuje izradu sledećih faza projektovanja građevinskih objekata:
Noor

 • arhitektonski projekt
 • konstruktivni projekt
 • geomehanički projekt
 • elektroinstalaterski projekt
 • vodoinstalaterski projekt
 • mašinski projekt
 • saobraćajni projekt

 

 

NADZOR

Firma NOOR d.o.o. pruža usluge stručnog nadzora svih građevinskih objekata u visokogradnji i niskogradnji, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja je regulisana Zakonom o prostornom uređenju.

DJELATNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE

 • Konsalting, inženjering, zastupanje investitora u svim fazama gradnje objekta. 
 • Pri upravljanju projektom gradnje nudimo sljedeće usluge:
 • kompletnu analizu investiciono tehničke dokumentacije dokumentacije prije gradnje
 • savjetovanje nakon analize investiciono tehničke i pravne dokumentacije za gradnju
 • savjet i odabir svih aktera projekta gradnje od projektanta, revidenta, nadzornog organa, izvođača te svih ostalih učesnika u toku gradnje i obezbjeđenja upotrebne dozvole za objekat
 • koordinaciju svih aktera u procesu gradnje, od projektanta, revidenta, nadzornog organa do izvođača
 • obezbejđenje potrebnih odobrenja, akata, studija od nadležnih službi koji su potrebni za početak legalne gradnje u skadu sa važećom zakonskom regulativom
 • obezbjeđenje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih u procesu gradnje objekta te obavljanje svih poslova u ime investitora koji su nužni za privođenje građevine krajnjoj namjeni

Gdje se nalazimo?