Stambeno naselje Dobrinja

IDEJNO RJEŠENJE KONCEPTA NASELJE MOJMILO-DOBRINJA

Prodaja cjelokupnog projekta ili zajedničko ulaganje sa potencijalnim investitorima.

Na prikazanoj situaciji su projektovana 3 niza objekata. Na crtežu poprečnog presjeka se vidi spratnost i nagib terena.
Za sva četiri ucrtana objekta je dobivena Urbanistička suglasnost kao i za vanjsko uređenje.
Stambeno naselje se nalazi u podnožju padine brda Mojmilo , uz X-tu transverzalu,  u blizini kružnog toka Dobrinje, orjentisanu prema južnoj sunčanoj strani.
Na polovini placa  uz X-tu transverzalu  projektovana su 3 niza  sa 4 objekta, a  u drugom dijelu na padinama brda Mojmila je zelena površina.

 

Dobrinja NaseljeSituacija M 1:1500Presjeci M 1:1500

kliknite na sliku da uvečate

Lokacija Projekta Dobrinja